BIZZ Insights

Viden og indsigter fra IT Minds' partnere

Moderne software af en moderne arbejdsstyrke

Skrevet af Kristian W. Larsen, Partner @ IT Minds on 19-12-19 11:48
Kristian W. Larsen, Partner @ IT Minds
Find me on:

business-meeting-and-teamwork-concept

Udviklingen i erhvervslivet har aldrig gået stærkere. Det er en kliché, men som det er med de fleste klichéer, så dækker de ofte over en oplevet sandhed.

Mange virksomheder oplever, at hvis ikke de kæmper for en plads forrest i feltet i deres branche, så risikerer de at miste vigtige markedsandele.

Digital transformation NU!

Der er vendt rundt på den kommercielle verdensorden, så pladserne som de mest værdifulde virksomheder udgøres af softwarevirksomheder. Et eksempel herpå er Amazon, der gik fra at være en hjemmeside, der solgte bøger, til en af de største digitale spillere i verden.

Den digitale transformationsbølges store betydning er en sandhed, der opleves og tages alvorligt i de fleste brancher. Som leverandør og samarbejdspartner til over 100 af landets mellemstore og store virksomheder, kan vi se en klar sammenhæng mellem succes og evnen til at gentænke go-to-market-strategien.

Skift strategi eller gå konkurs

Vi ser et klart mønster. De virksomheder, der løbende justerer deres produkter og ydelser i forhold til kundernes præferencer, er dem, der har den største succesrate og forbliver relevante hos kunderne.

Det behøver ikke være i samme grad som Amazon, der laver produktopdateringer hvert 11,7 sekund. Men risikoen ved at arbejde på en ny version af et produkt for lukkede døre i to år er blevet for stor. De virksomheder, der benytter sig af den “gammeldags” produktstrategi med punkt-lanceringer, risikerer alt for ofte at ramme ved siden af. 

Leverer virksomheden noget, der kræver et stort produktionsapparat, kan det dog være sværere at skifte strategi. Det er dog ikke umuligt. Her er Tesla et godt eksempel på en virksomhed, der, på papiret, leverer noget meget hardwaretungt, nemlig biler, men som løbende holder deres produkter relevante gennem softwareopdateringer.

Selvom der ikke findes én magisk strategi for succesfuld produktlancering, køber flere og flere virksomheder dog ovenstående præmis om at ændre produktudviklingsstrategi til en, der er mere markedsdrevet med løbende releases. Særligt, hvis dele af - eller hele - produktet er software, er denne strategi principielt lettere at skifte til. 

Fra svar til handling

Som med så meget andet, der angår virksomhedsdrift: når ét problem er løst, opstår et nyt. Løbende softwarebaserede produktudgivelser kræver flere softwareudviklere, der er skolet i en tankegang om fail fast, cheap → learn.

Også her ser vi et klart mønster i, at de, der har den største succes, er dem, der formår at ramme den rigtige blanding af tunge folk med både stor forretningsviden om virksomhedens produkt og nye, ofte yngre, kræfter, der er skolet i principper som MVP’er, DevOps m.v. Netop grundet det øgede fokus på denne tankegang er de i høj kurs, og det kan være både dyrt og svært at få den type medarbejdere med ombord.

Generation Z til låns

Nogle virksomheder udnytter nuværende cash-cow-produkter som finansiering til dette paradigmeskifte og ansætter sig til disse kompetencer. Det er dog ikke alle virksomheder, der har mulighed for dette. Da der er tale om produktopdateringer, kan behovet for arbejdskraft svinge. Derudover er den seneste generation, ofte benævnt Generation Z, ofte mere rodløse. De vil gerne være der, hvor de kan skabe værdi og gøre en forskel; for dem selv og for organisationen, de er med ombord hos. Derfor er et skift mellem projekter og virksomheder ofte noget, der tiltaler denne generation, og kan skabe grobund for win-win i et arbejdsmarked, der skriger på digital arbejdskraft.

Derfor oplever vi også, at mange virksomheder praktisk talt “låner” fra hinanden. Nogle gør det utilsigtet, i form af at rekruttere fra hinanden, men hvor de også hurtigt mister den rekrutterede kandidat, da det, de lokkede dem over med var lidt højere løn og et spændende projekt her-og-nu. Når projektet er blevet produkt, er disse folk ofte lette at lokke videre under samme løfte. Derfor ser vi også, at flere og flere bygger en strategi op omkring brug af freelancere, udviklingssamarbejder med andre virksomheder, der har synergier til deres egen eller med et konsulenthus som underleverandør - hvis behovet for udviklingskraft svinger, men samarbejdsstrukturen gerne må være fast.

Hvordan skaber man en succesfuld virksomhed? 

Vi har ikke den sikre opskrift, men for at opsummere ser vi et relativt klart billede af, at de virksomheder, der er mest succesfulde, er dem, der … 

… løbende tester nye produkter af på markedet i form af små opdateringer eller MVP’er.

… opbygger en organisation, der hele vejen igennem understøtter det behov for fleksibilitet, denne produktstrategi kræver. Det er alt fra mere modulbaseret produktionsanlæg til at flytte dele af værdien i produktet fra hardware til software.

… sikrer en fast kreds af kernemedarbejdere, men skalerer op og ned i forhold til behov - og på en måde, hvor transaktionsomkostningerne, herunder tiden før medarbejderen giver værdi, er mindst mulig.

Er ovenstående noget, der kan overføres til jeres virksomhed, men er I i tvivl om, om I skal gå videre af den vej, og i så fald hvordan? Så hjælper vi altid gerne med indsigter og sparring fra vores oplevelse som sparrings- og samarbejdspartner med virksomheder på tværs af alle størrelser og brancher. Som konsulentvirksomhed med mange yngre talenter, oplever vi, hvordan de tanker energi af at gå fra projekt til projekt og heraf opbygge viden og erfaring som var det LEGOⓡ-klodser.

Insights fra IT-branchen

Tendenser i IT-branchen, nytænkende projektudvikling, agile metoder og meget mere - direkte fra IT Minds' partnere og nøglepersoner.

Seneste indlæg