BIZZ Insights

Viden og indsigter fra IT Minds' partnere

Sådan får I it-projekter til at leve i virksomheden

Skrevet af Morten Astrup Christensen, Partner @ IT Minds on 11-12-18 09:46
Morten Astrup Christensen, Partner @ IT Minds
Find me on:

Ifølge IT-Branchen, er en af de største barrierer for digitalisering; manglende overblik. Vi har, i den forbindelse, samlet et overblik over, hvordan I får et digitaliseringsprojekt til at leve i jeres virksomhed.

Et digitaliseringsprojekt kan være en kompleks størrelse, med mange stakeholders, som skal inddrages. Specielt når der er tale om en intern digitaliseringsproces af en arbejdsgang, hvor medarbejdernes brug, af det nye system, er afgørende for digitaliseringsprojektets succes.

Hvad kan du så gøre, for ikke at miste medarbejdernes forståelse og opbakning om projektet? 

It projekter digitalisering

Jo flere der er berørte af digitaliseringen, jo flere potentielle modstandere kan der komme. Denne modstand kan i udstrakt grad undgås, hvis det er tydeligt for brugerne, hvorfor I har valgt at digitalisere. Prioritér derfor fra starten af at kommunikere og få brugerne til at forstå formålet med og gevinsten af digitaliseringsprojektet.

Forstår brugeren formålet, er I godt på vej, men en faktisk ejerskabsfølelse for projektet opbygges i højere grad, hvis brugeren føler sig involveret fra starten af. Ved at inddrage dem i processen fra start til slut, vil brugeren opleve en naturlig fortrolighed med projektet, og vigtigst af alt, at projektet - som udvikles for dem - udvikles i samspil med dem.

I jeres opstart med projektet er det selvsagt, at I bruger tid på at sætte brugerne ind i, hvordan de bruger det nye system. Måske laver I endda et onboardingprogram, med forskellige sessions, med samme formål, at gøre brugerne fortrolige med en specifik del af systemet.

En god idé kan dog også ofte være at sætte brugeren ind i, hvordan systemet teknisk er strikket sammen. Ved at forklare, hvilke funktionaliteter systemet har, opbygger brugerne også en større forståelse for, hvorfor deres korrekte brug at systemet er vigtig. De bliver sådan klædt bedre på til at se deres centrale rolle i systemets succes.

Tags: it-projekter, digitalisering, BIZZInsights

Insights fra IT-branchen

Tendenser i IT-branchen, nytænkende projektudvikling, agile metoder og meget mere - direkte fra IT Minds' partnere og nøglepersoner.

Seneste indlæg