BIZZ Insights

Viden og indsigter fra IT Minds' partnere

8 vigtige spørgsmål til jeres digitaliseringsprojekt

Skrevet af Morten Astrup Christensen, Partner @ IT Minds on 11-12-18 09:45
Morten Astrup Christensen, Partner @ IT Minds
Find me on:

Ifølge IT-Branchen, er en af de største barrierer for digitalisering; manglende overblik. Vi ved, at digitalisering ikke nødvendigvis er en håndgribelig størrelse, og det kan være nemt at fare vild og følge veje, der ikke formår at høste det fulde potentiale af en digitaliseringsproces. 

Men hvad er digitalisering?
Og hvorfor bør man overveje at digitalisere sine manuelle processer?

Helt grundlæggende, kan digitalisering forstås som det at flytte en manuel proces til noget, der understøttes af IT for, med stor sandsynlighed, at kunne automatisere og optimere denne proces ved fx at spare ressourcer, mindske fejl eller øge kvaliteten. For at hjælpe jer med at få et større overblik over jeres kommende digitaliseringsprojekt, har vi samlet 8 spørgsmål I kan stille jer selv inden I starter.

Grafik til blog indlæg

Vi bruger selv de 8 spørgsmål i opstartsfasen af et projekt. Det er ikke altid nødvendigt at svare på hvert enkelt spørgsmål slavisk, da det afhænger af projektet og hvor I er henne i projektfasen, men vi håber at spørgsmålene kan give anledning til refleksion.

1. Hvilken udfordring ønsker I løst?
2. Hvordan løses udfordringen nu?
3. 
Hvad ønsker I at opnå gennem løsningen? (fx tidsbesparelse, automatisering, fejlminimering, bedre kommunikation mv.)
4. Kan I udelukke nogle løsninger?
5. Hvilke stakeholders er berørte af løsningen og/eller skal involveres i projektet?
6. Hvor konkret skal jeres tanker/ønsker/behov være dokumenteret, inden I starter projektet? Det kan fx afhænge af antallet af stakeholdere, der er involveret m.m.
7. Afhænger løsningen af andre systemer eller data?
8. Kan I hente inspiration fra andre eksisterende løsninger?

Tags: it-projekter, digitalisering, BIZZInsights

Insights fra IT-branchen

Tendenser i IT-branchen, nytænkende projektudvikling, agile metoder og meget mere - direkte fra IT Minds' partnere og nøglepersoner.

Seneste indlæg