BIZZ Insights

Viden og indsigter fra IT Minds' partnere

5 faldgruber, når I kvalificerer projekter

Skrevet af Morten Astrup Christensen, Partner @ IT Minds on 11-12-18 09:47
Morten Astrup Christensen, Partner @ IT Minds
Find me on:

Ifølge IT-Branchen, er en af de største barrierer for digitalisering; manglende overblik. Vi ved, at digitalisering ikke nødvendigvis er en håndgribelig størrelse, og det kan være nemt at fare vild og følge veje, der ikke formår at høste det fulde potentiale af en digitaliseringsproces.

Men hvad er digitalisering?

Og hvorfor bør man overveje at digitalisere sine manuelle processer?

Helt grundlæggende, kan digitalisering forstås som det at flytte en manuel proces til noget, der understøttes af IT for, med stor sandsynlighed, at kunne automatisere og optimere denne proces ved fx at spare ressourcer, mindske fejl eller øge kvaliteten.

For at I får det maksimale ud af jeres digitaliseringsprojekt, har vi samlet et overblik over 5 faldgruber, I skal være opmærksomme på, når I kvalificerer jeres digitaliseringsprojekt.

viden it projekter

1. Hvor meget viden er nødvendig?

Hvor meget I ved om den proces, I ønsker at digitalisere. Typisk er det kun muligt at have afklaret 50-80 % af projektets scope, inden påbegyndelsen af projektet. Det er altid værd at veje fordelene, ved løbende at kunne tilpasse projektets scope og teste det af undervejs, op mod den tid, der skal investeres i at identificerer en fuld specifikation af projektet inden opstart. Begge dele kan komme med fordele og ulemper for jeres digitaliseringsprojekt.

 

integrationer it projekter

2. Glem ikke de øvrige systemer

Husk at indtænke, hvilke øvrige systemer, det nye system skal integreres med. Man kan nemt fortabe sig i systemets funktionalitet, så man glemmer at inddrage det øvrige systemlandskab, systemet skal fungere i, hvorved man risikerer at stå med et suboptimalt resultat.

 

it projekter brugerinvolvering 

3. Husk brugeren 

Vi kan ikke sige det nok gange: Husk at inddrage brugeren!

 

it projekter lang hale 

4. Projekter med en lang hale

Sørg for at definere, hvornår projektet anses for at være afsluttet. Beskriv milepælene og skab enighed i projektgruppen og organisationen om, at projektet er afsluttet, når milepælene er opnået. På den måde undgår I et projekt med en meget lang hale, som dræner alle. Selvfølgelig kan der opstå situationer, hvor projektet skal videreudvikles. Her kan det være en god idé at opdele de løbende opdateringer og forbedringer i versioner, med dertilhørende nye milepæle.

 

 overlevering it projekter brugere

5. Hvad med overleveringen?

En dårlig overlevering til brugerne kan have konsekvenser for projektets succes. Det kan være en god idé at have en plan for overleveringen fra starten af projektet, så man sikrer sig, at der bliver afsat tid til at introducere brugerne til systemet. Hvis dette ikke bliver gjort, kan man risikere, at det nye system aldrig bliver taget i brug, eller at systemet ikke bliver brugt efter hensigten. Læs også vores blogindlæg om, hvordan I får projekter til at leve i virksomheden.

 

 

Tags: it-projekter, digitalisering, BIZZInsights

Insights fra IT-branchen

Tendenser i IT-branchen, nytænkende projektudvikling, agile metoder og meget mere - direkte fra IT Minds' partnere og nøglepersoner.

Seneste indlæg